Červen 2009

23. června 2009

Výkonná rada OS č. 20/IV, dne 23. června 2009

Výběr ze Sbírky zákonů 2009


1. Zákon č. 2/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

(částka 1, účinnost od 1. ledna 2009)

Zákonem dochází zejména k

- ponechání dosavadní jednotné sazby daně ve výši 15 % pro zdanění příjmů fyzických osob, namísto sazby daně ve výši 12,5 %, která byla původně zavedena pro rok 2009 reformou veřejných financí,

- ponechání dosavadní slevy na dani na poplatníka (základní), na druhého z manželů bez příjmů a daňového zvýhodnění na děti. Tyto slevy na dani se měly na základě reformy veřejných financí pro rok 2009 snížit.

Dále se mění zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, kterým se zaměstnanci snižuje odvod na sociální pojištění na 6,5 % z 8% platných pro rok 2008

2. Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí č. 36/2009 Sb., o uložení kolektivních smluv vyššího stupně a dodatků ke kolektivním smlouvám vyššího stupně

(částka 9)

Ministerstvo práce a sociálních věcí sděluje, že v souladu s ustanovením § 9 odst. 1 zákona č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání, v platném znění, byly u něj uloženy v období 

od 1. 12. 2008 do 31. 12. 2008:
1.
Kolektivní smlouva vyššího stupně pro rok 2009 uzavřená dne 17. 12. 2008 mezi

Odborovým svazem pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy - Sekcí silničního hospodářství

a

Svazem dopravy České republiky - Sekcí silničního hospodářství.3. Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí č. 55/2009 Sb., o uložení kolektivních smluv vyššího stupně

(částka 18)

Ministerstvo práce a sociálních věcí sděluje, že v souladu s ustanovením § 9 odst. 1 zákona č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání, v platném znění, byly u něj uloženy v období od 1. 1. 2009 do 31. 1. 2009:

Kolektivní smlouva vyššího stupně (pro a. s. a s. r. o.) na rok 2009 uzavřená dne 17. 12. 2008 mezi

Odborovým svazem pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy - Sekcí silničního hospodářství

a

Svazem dopravy České republiky - Sekcí silničního hospodářství.

4. Úplné znění zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, jak vyplývá z pozdějších změn, vyhlášené ve Sbírce zákonů pod číslem 56/2009 Sb.

(částka 18)

5. Úplné znění zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, jak vyplývá z pozdějších změn, vyhlášené ve Sbírce zákonů pod číslem 67/2009 Sb.

(částka 21)


6. Úplné znění zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, jak vyplývá z pozdějších změn vyhlášené ve Sbírce zákonů pod číslem 68/2009 Sb.

(částka 22)

7. Nařízení vlády č. 74/2009 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě

(částka 24, účinnost od 1. dubna 2009)

Nařízením vlády došlo s účinností od 1. dubna 2009 ke zrušení přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě. V praxi to znamená, že dosavadní příloha č. 1 k nařízení vlády se ruší a všichni zaměstnanci našich příspěvkových organizací budou odměňováni od 1. dubna 2009 podle vyšší tarifní tabulky – dosavadní přílohy č. 2 (nově č.1).

8. Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí č. 80/2009 Sb., o rozhodné částce pro určení celkové výše mzdových nároků vyplacených jednomu zaměstnanci podle zákona č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů

(částka 24)

Ministerstvo práce a sociálních věcí podle § 5 odst. 2 zákona č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že rozhodnou částkou pro určení celkové výše mzdových nároků vyplacených jednomu zaměstnanci je pro období od 1. května 2009 do 30. dubna 2010 částka 23 542 Kč. 

9. Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí č. 81/2009 Sb., o uložení kolektivních smluv vyššího stupně 

(částka 24)

Ministerstvo práce a sociálních věcí sděluje, že v souladu s ustanovením § 9 odst. 1 zákona č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání, v platném znění, byla u něj uložena v období od 1. 2. 2009 do 28. 2. 2009:

1. Vyšší kolektivní smlouva na roky 2009 - 2012 (ze dne 5. 2. 2009) uzavřená mezi 

Svazem dopravy České republiky - Sekcí MHD

a

Odborovým svazem pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy - Sekcí MHD + VSD.

10. Vyhláška č. 91/2009 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

(částka 28, účinnost od 21. dubna 2009)

Znění vyhlášky je přiloženo k právním informacím.

11. Zákon č. 108/2009 Sb., o jednorázové peněžní částce nahrazující příplatek k důchodu a zvláštní příspěvek k důchodu a o změně některých zákonů

(částka 33)

Zákon stanoví, kromě jiného, podmínky pro přiznání jednorázové peněžní částky nahrazující příplatek k důchodu nebo zvláštní příspěvek k důchodu podle zákona č. 357/2005 Sb., o ocenění účastníků národního boje za vznik a osvobození Československa a některých pozůstalých po nich, o zvláštním příspěvku k důchodu některým osobám, o jednorázové peněžní částce některým účastníkům národního boje za osvobození v letech 1939 až 1945 a o změně některých zákonů a příplatek k důchodu podle nařízení vlády č. 622/2004 Sb., o poskytování příplatku k důchodu ke zmírnění některých křivd způsobených komunistickým režimem v oblasti sociální.

Dále dochází ke změně zákona č. 357/2005 Sb., o ocenění účastníků národního boje za vznik a osvobození Československa a některých pozůstalých po nich, o zvláštním příspěvku k důchodu některým osobám, o jednorázové peněžní částce některým účastníkům národního boje za osvobození v letech 1939 až 1945 a o změně některých zákonů. Tímto zákonem se stanoví výše příplatku k důchodu po osobách, které padly, byly popraveny nebo zemřely ve vyšetřovací vazbě, vězení, koncentračním táboře nebo internačním táboře anebo byly násilně usmrceny v souvislosti se zatýkáním. 

12. Nařízení vlády č. 130/2009, kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění nařízení vlády č. 74/2009 Sb.

(částka 39, účinnost od 1. června 2009)

Tímto nařízením vlády byly realizovány dvě věci – navýšení platových tarifů a doplnění přílohy pro účely poskytování zvláštního příplatku. 

Výše uvedené nařízení vlády obsahuje nové znění platových tabulek. Platové tarify budou od 1. června 2009 zvýšeny v průměru o 3,5%.

V případě zvláštního příplatku došlo k ocenění vysoké rizikovosti zaměstnanců, kteří zajišťují běžnou, souvislou a zimní údržbu a opravy pozemních komunikací při nepřerušeném silničním provozu. Těmto zaměstnancům přísluší zvláštní příplatek v rozpětí 1000 – 4000 Kč. 

Z obdobných důvodů se zavádí též zvláštní příplatek pro zaměstnance, kteří provádějí soustavný výkon kontroly a dozoru na pozemních komunikacích nebo státního odborného dozoru v silniční dopravě při nepřerušeném silničním provozu. Tento příplatek bude poskytován v rozpětí 600 – 2000 Kč.

V Praze dne 15. května 2009

Zpracovala: Mgr. Renata Valentová
 


< zpět na přehled článků

Aktuality

4. října 2018 Silvestr 2018 - 2019 v Krkonoších

3. října 2018 Zimní rekreace v Krkonoších 2019

25. ledna 2010 Spuštění první oficiální verze stránek

ZOOS DP-ED