Září 2009

4. září 2009

Zápis č. 4/2009 ze společného zasedání Provozní komise jednotky Provoz Tramvaje
a zástupců OO, a. s. dne 4. 9. 2009


přítomni: dle prezenční listiny
Zástupce JDCT omluven z důvodu mimořádné události na trati Modřany – Braník.

Podněty k řešení:

56/2007 – Upravit hlášení zatahovacích tras linek 5 a 10 do vozovny Hloubětín, upravit hlášení výjezdových tras linky 11 z vozovny Vokovice, upravit hlášení výjezdové trasy linky 4 na obratiště Čechovo náměstí v Minské, hlášení pro linku 4 vyjíždějící z vozoven SA a ŽI na noční směnu, že ve stanici Koh-i-noor je konečná (když vlak v Minské bude stát)


řešitel: 120300

Pracuje se na nové koncepci ve vztahu k vozům 15T. Konečná verze do konce roku 2009.

Dále ve sledování.

2/2009 – Na křižovatce Revoluční-Řásnovka upravit signalizaci pro linku 133 a protáhnout jízdní pruh dál do křižovatky

Řešitel: 100150


Jsou prověřovány 2 alternativy řešení.

Stále v řešení. Informace na příští PK.

6/2009 – Dotaz proč rekonstruovaná trať do Modřan hází stejně jako před rekonstrukcí (Černý kůň-Belárie)

Řešitel : 250000


Trať v úseku Bráník – Modřany, od 4.9. 2009 uzavřena na cca 3 týdny.

Z důvodu nepřítomnosti JDCT informace na příští PK.

9/2009 – Upozornění na nedostatečnou kvalitu nově příchozích řidičů z kurzů, provádění zácviků jako jednu z nejhorších a velmi stresujících služeb. Noví ŘT vlastní oprávnění na všechny typy vozů, ale vzhledem k malému času na seznámení se nestačí naučit manipulaci s vozy a při zácvicích jsou značně zmateční. V kurzu jsou mylně informování, že prostor Palmovky je pěší zóna. OO navrhují vrátit se k označování vozů s řidiči v zácviku tabulkou umístěnou na čele vozu a novelizovat předpis o provádění zácviků. Lektoři při pravidelném poučování řidičů dávají mylné informace o turnusu řidičů a typech směn.

Řešitel: 500460


OO se domluví s Ing. Pušmanem na společné schůzce, kde projednají své připomínky a postřehy týkající si výcviku řidičů tramvají.

24/2009 – V úseku ulic Radlická – Za Ženskými domovy obnovit vodorovné značení a doplnit ho o vyšrafování koleje

Z důvodu nepřítomnosti JDCT informace na příští PK.

35/2009 – Možnost fasování čistících prostředků (Iron a hadr) ŘT – možnost vyčištění skla a zrcátek v průběhu služby


Stav v současné době vyhovující. Před zimou (říjen – listopad) budou ŘT vybaveni čistícími prostředky.

37/2009 – Žádost o interní jednání ve vozovně KO ke střídání l. č. 10


VJPT požádal OO o stanovisko, buď ranní nebo odpolední směny. Zástupce JŘ vysvětlil problematiku. Byly zpracovány 3 varianty a vybrána nejoptimálnější. Zástupce JŘ nabídl OO ukázku na pracovišti. OO do příští PK dodají další připomínky a postřehy.

45/2009 – Montáž opěrky levé nohy do vozů T3RP

Dle sdělení JSVT opěrky jsou schváleny a mohou být namontovány. Vzhledem k tomu, že montáž musí být plošná a někteří RŤ opěrky odmítají, zajistí OO podpisovou akci mezi ŘT a předají JSVT závazné stanovisko k montáži.

Bylo rozhodnuto, že na základě ankety na vozovnách, opěrky instalovány nebudou.

Vypouští se ze sledování.

47/2009 – Obnovení značení v halách dep (žlutá čára na podlaze)


Pokud budou finanční prostředky, tak JSNM zajistí 36m od hrany vrat vozovny napříč halou žlutou čáru. Toto značení nebude zaneseno v žádné legislativě.

49/2009 – Umístění zrcadla do zastávky Malostranská tak, aby z občasné zastávky z centra bylo vidět na trať od Chotkových sadů a nedocházelo k neprůjezdnosti

Zrcadlo místěno. OO požadují zrcadlo větších rozměrů než bylo umístěno, pí Mitterbachová vysvětlila OO, že větší se již nevyrábějí.

Vyřešeno.

55/2009 – Tlačítko tísňového volání


OO požadují při použití ŘT tlačítka tísňového volání, aby byl automaticky zapnut odposlech pro dispečink. OO bylo vysvětleno panem Stůjem, že vždy při použití tlačítka je zablokován komunikační kanál a v dané oblasti v tu dobu nelze nic řešit. OO požadují k tomuto tlačítku mikrofon, přes který by bylo možné v krizové situaci slyšet dění v tramvaji. OO bylo vysvětleno, že to není technicky jednoduché a vždy když se ŘT neozve, je ihned odesláno tím směrem dispečerské auto.

56/2009 – Zácviky ŘT

OO navrhují, aby na jednotlivých vozovnách proběhla anketa týkající se zájmu provádění zácviku a poté se vytipovali řidiči, kteří mají k tomuto předpoklady. Vhodné řidiče by měli vybírat denní výpravčí společně s dopravní kontrolou.

57/2009 – Umístění zrcadla na TT z Krejcárku na Palmovku nebo návěstidlo EOV


Řeší JSVT.

58/2009 – Odstranění přerostlé vegetace mezi zastávkami Nový Hloubětín – Starý Hloubětín

Po vegetačním období odstraní JSVT.

59/2009 – V zastávce na Bertramce z centra opravit nastavení zrcadla

Vyřízeno, nezařazuje se.

60/2009 – Na zastávce Poděbradská nefunguje preference pro tramvaje


V řešení JDCT ing. Grossmanna.

61/2009 – Rekonstrukce TT Vypich – Bílá Hora je provedena nekvalitně

Předáno JSVT.

Nezařazuje se.

62/2009 – Zvýšený policejní dohled mezi zastávkami Škola Radlice – Laurová

Bylo předáno k řešení.

Dále v pracovním pořádku.

63/2009 – Některé zastávky neumožňují zastavení dvou vlaků – krátká zastávka

Nelze řešit posunutím. Dříve existovala návěst „krátká zastávka“ (bílá s modrým pruhem). Mgr. Ježek zahrne znovu tuto značku do dodatku SGŘ D1/2.

Dále v pracovním pořádku.

64/2009 – Přidání času na lince č. 22

OSPEA požadují přidání času na lince č. 22 z důvodu zprovoznění nové zastávky Obora Hvězda.

Předáno odboru Jízdní řády, Ing. Vojtíškové.

Dále v pracovním pořádku.

65/2009 – Signalizace v zastávce Zborov-Strašnické divadlo DC


OSPEA požaduje v této zastávce přendat signalizaci z výložníku na sloupek se semafory pro chodce. Možným řešením je duplicita. Prověří pan Kriml.

66/2009 – Umístění mikrovlnné trouby v KZ Levského a Lehovec

OSPEA požaduje umístění mikrovlnné trouby. Problém s mizením mikrovlnek v KZ.

Podnět se předá JSNM.

67/2009 – Změna hlášení na linkách č. 22 a 26

OSPEA požaduje změnit hlášení zatahovací trasy pro tyto linky do vozovny Strašnice z KZ Nádraží Hostivař na znění: „Vlak končí v zastávce Strašnická“.

Bude prověřeno.

Příští jednání PK se uskuteční dne 23. října 2009 od 9.00 h na CD, místnost č. 517.

Zapsala: Lenka Dražďáková

Schválil: Petr Hloch
 


< zpět na přehled článků

Aktuality

4. října 2018 Silvestr 2018 - 2019 v Krkonoších

3. října 2018 Zimní rekreace v Krkonoších 2019

25. ledna 2010 Spuštění první oficiální verze stránek

ZOOS DP-ED