Úvod

     Samotný zaměstnanec není pro zaměstnavatele stejně silným partnerem jako odborová organizace. Svá práva proto zaměstnanci dokážou prosadit jen společně.

     Hlavním poslání a cílem odborů je hájit zájmy svých členů, bránit jejich práva v pracovněprávních vztazích, obhajovat a prosazovat sociální, ekonomické, mzdové, kulturní, životní, ekologické a profesní zájmy apod.

 

 

Aktuality

2. prosince 2019 Příští zasedání ZV se bude konat 17.12.2019 od 13 hodin ve Vozovně Žižkov

10. září 2019 Zájemci o zimní rekreaci na chatě Rustonka se budou moci hlásit: 9.10.-11.10.2019 pouze členové ZOOS DP-ED, od 14.10.2019 i ostatní zájemci.

ZOOS DP-ED