Proč se stát členem naší odborové organizace

     Své funkce a poslání mohou odbory plnit jen tehdy, pokud jsou dostatečně reprezentativní a opírají se o silnou členskou základnu.

   

  Proč bych se měl stát členem?

  Protože:

 • chci být dobře a spravedlivě odměňován,
 • odborová organizace mi pomůže řešit problémy na pracovišti i v osobním životě,
 • odborová organizace se podílí na zlepšování pracovních podmínek,
 • si nechci nechat líbit porušování zákonů ze strany zaměstnavatele,
 • chci ovlivňovat dění ve firmě,
 • chci vědět co se děje u mého zaměstnavatele.

 

  Svým členům poskytujeme:

 • právní pomoc při řešení pracovních i mimopracovních sporů,
 • sociální výpomoc v tíživých životních situacích,
 • zvýhodněné ceny pobytů ve vlastním rekreačním středisku "chatě Rustonka" ve Velké úpě,
 • příspěvek na letní dětský tábor, pořádaný naší odborovou organizací,
 • příspěvek na příměstské tábory,
 • zvýhodněné ceny vstupenek na kulturní představení,
 • slevy na asistenční služby pro motoristy,
 • zvýhodněné ceny pojištění pracovní neschopnosti v důsledku nemoci a úrazu,
 • zvýhodněné ceny pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zaměstnavateli.

 

 

Aktuality

15. května 2020 Jednání ZV ve Vozovně Žižkov se koná 2. 6. 2020

23. března 2020 Zájemci o letní rekreaci na chatě Rustonka se mohou hlásit na telefonní čísle: 735 704 479.

ZOOS DP-ED