Proč se stát členem naší odborové organizace

     Své funkce a poslání mohou odbory plnit jen tehdy, pokud jsou dostatečně reprezentativní a opírají se o silnou členskou základnu.

   

  Proč bych se měl stát členem?

  Protože:

 • chci být dobře a spravedlivě odměňován,
 • odborová organizace mi pomůže řešit problémy na pracovišti i v osobním životě,
 • odborová organizace se podílí na zlepšování pracovních podmínek,
 • si nechci nechat líbit porušování zákonů ze strany zaměstnavatele,
 • chci ovlivňovat dění ve firmě,
 • chci vědět co se děje u mého zaměstnavatele.

 

  Svým členům poskytujeme:

 • právní pomoc při řešení pracovních i mimopracovních sporů,
 • sociální výpomoc v tížívých životních situacích,
 • zvýhodněné ceny pobytů ve vlastním rekreačním středisku "chatě Rustonka" ve Velké úpě,
 • příspěvek na letní dětský tábor, pořádaný naší odborovou organizací,
 • příspěvek na příměstské tábory,
 • zvýhodněné ceny vstupenek na kulturní představení,
 • slevy na asistenční služby pro motoristy,
 • zvýhodněné ceny pojištění pracovní neschopnosti v důsledku nemoci a úrazu,
 • zvýhodněné ceny pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zaměstnavateli.

 

 

Aktuality

2. prosince 2019 Příští zasedání ZV se bude konat 17.12.2019 od 13 hodin ve Vozovně Žižkov

10. září 2019 Zájemci o zimní rekreaci na chatě Rustonka se budou moci hlásit: 9.10.-11.10.2019 pouze členové ZOOS DP-ED, od 14.10.2019 i ostatní zájemci.

ZOOS DP-ED