Proč se stát členem naší odborové organizace

     Své funkce a poslání mohou odbory plnit jen tehdy, pokud jsou dostatečně reprezentativní a opírají se o silnou členskou základnu.

   

  Proč bych se měl stát členem?

  Protože:

 • chci být dobře a spravedlivě odměňován,
 • odborová organizace mi pomůže řešit problémy na pracovišti i v osobním životě,
 • odborová organizace se podílí na zlepšování pracovních podmínek,
 • si nechci nechat líbit porušování zákonů ze strany zaměstnavatele,
 • chci ovlivňovat dění ve firmě,
 • chci vědět co se děje u mého zaměstnavatele.

 

  Svým členům poskytujeme:

 • právní pomoc při řešení pracovních i mimopracovních sporů,
 • sociální výpomoc v tížívých životních situacích,
 • zvýhodněné ceny pobytů ve vlastním rekreačním středisku "chatě Rustonka" ve Velké úpě,
 • příspěvek na letní dětský tábor, pořádaný naší odborovou organizací,
 • příspěvek na příměstské tábory,
 • zvýhodněné ceny vstupenek na kulturní představení,
 • slevy na asistenční služby pro motoristy,
 • zvýhodněné ceny pojištění pracovní neschopnosti v důsledku nemoci a úrazu,
 • zvýhodněné ceny pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zaměstnavateli.

 

 

Aktuality

20. září 2019 Dne 24. 9. 2019 bude uzavřena kancelář ZV z důvodu školení.

19. září 2019 Porada ZV se koná 24.9.2019 ve 13 hodin ve Vozovně Žížkov.

11. září 2019 Dne 20.10.2019 se uskuteční zájezd do největšího evropského aquaparku Tropical Island.

10. září 2019 Zájemci o zimní rekreaci na chatě Rustonka se budou moci hlásit: 9.10.-11.10.2019 pouze členové ZOOS DP-ED, od 14.10.2019 i ostatní zájemci.

ZOOS DP-ED