Tiskové zprávy2. prosince 2009

Prosinec 2009

Titl. Představenstvo DP hl. m. Prahy, a.s. Co: Dozorčí rada DP hl.m. Prahy, a.s. Rada hl. m. Prahy Praha 7. prosince 2009 Věc: Reakce odborových organizací na „vánoční pozvánku“ BNV consulting. Obnovení činnosti stávkového výboru. Odborové organizace při DP Praha ostře protestují proti obsahu „vánoční pozvánky“ agentury BNV consulting pro zástupce firem, kde působí.

29. listopdu 2009

Listopad 2009

Výroční zpráva předsedy o činnosti Základní organizace OS DP-ED za uplynulé období: Vážené kolegyně, kolegové, vážení hosté! Dovolte mi, abych Vás seznámil s Výroční zprávou o činnosti naší základní organizace za uplynulý rok od poslední konference v prosinci roku 2008.

26. října 2009

Říjen 2009

Společné stanovisko odborových organizací DP Praha a.s. k návrhu kolektivní smlouvy Dopravního podniku hl. m. Prahy, akciová společnost na období 2010 – 2014 po pátém kole jednání. Odborové organizace (dále jen OO) postupovali podle záznamu č.4 a č.5 z kolektivního vyjednávání, zápisu č.4 z kolektivního vyjednávání, návrhu kapitoly 5 a stanoviska zaměstnavatele ke sporným bodům návrhu.

4. září 2009

Září 2009

Zápis č. 4/2009 ze společného zasedání Provozní komise jednotky Provoz Tramvaje a zástupců OO, a. s. dne 4. 9. 2009 přítomni: dle prezenční listiny Zástupce JDCT omluven z důvodu mimořádné události na trati Modřany – Braník.

23. června 2009

Červen 2009

Výkonná rada OS č. 20/IV, dne 23. června 2009 Výběr ze Sbírky zákonů 2009 1. Zákon č. 2/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony (částka 1, účinnost od 1. ledna 2009)

1. března 2009

Březen 2009

Výroční zpráva předsedy Základní organizace OS DP-ED za uplynulé období: Vážené kolegyně, kolegové, vážení hosté! Dovolte mi, abych Vás stručně seznámil s Výroční zprávou za uplynulý rok od poslední konference v listopadu roku 2007.

Aktuality

8. března 2019 Letní rekreace Rustonka 2019

8. února 2019 Velikonoce 2019

7. února 2019 Letní dětský tábor 2019

25. ledna 2010 Spuštění první oficiální verze stránek

ZOOS DP-ED