Informace, akce

----------------------------------------------------------------------------------

 Letní dětský tábor "Rustonkona 2021"

Vice informaci:

www.zoosdped.cz/letnidetskytabor2021

Přihlášky:

www.zoosdped.cz/LDTprorodice

----------------------------------------------------------------------------------

Aktuality

4. května 2021 Dne 1. června 2021 se koná konference ve velké zasedací místnosti na Sokolovské.

29. března 2021 Letní rekreaci na chatě Rustonka si členové naší OO budou moci objednat od 26.4.2021

16. března 2021 Příští ZV se bude konat 11. května 2021 ve 14 hodin.

ZOOS DP-ED