Dílenský výbor

Jméno Dílenský výbor Telefonnní kontakt E-mail
Jiří Polák Vokovice 2961-28 153    606 807 273 dvvokovice@seznam.cz
Petr Kottnauer Vrchní stavba 2961-28 153    606 807 273 kottnauerP@dpp.cz
Jaroslav Knytl Montážní celky 2961-29 056    604 314 216 knytlj@dpp.cz
Marek Kratochvíl Opravarenské línky 2961-27 752    604 409 997 kratochvilm@dpp.cz
Roman Ryba Strašnice 2961-28 589    736 621 105 rybaro@dpp.cz
Marek Tůma Řízení 2961-22 154    603 721 141 tumam@dpp.cz
Antonín Altner
Kobylisy 2961-28 221
altnera@dpp.cz
Radek Hlaváček Hloubětín 2961-28 121    736 621 111 hlavacekr@dpp.cz
Miloš Kasalický Pankrác 2961-28 411    736 746 765 kasalickym@dpp.cz
Bc. Jan Kolář, DiS. Montážní celky 2961-95 163    603 463 872 kolarja@dpp.cz
Petr Doležal Vokovice 603 938 264 dvvokovice@seznam.cz dolezalpe@dpp.cz
Tomáš Mařík Trakční vedení 2961-22 508    602 281 077  marikt@dpp.cz
Jan Matoušek Měnírny 2961-22 681    721 759 756 matousek01@dpp.cz
Martin Pospíšil Žižkov 723 017 303 pospisilma@dpp.cz
Milan Ruda Opravarenské línky 2961-27 735    737 816 414 rudam@dpp.cz
Zbyněk Skalický Vrchní stavba 602 644 031 x
Miloslav Husar Řízení 737 766 717 husarm@dpp.cz
Josef Šebek Správa podniku 2961-33 113    604 363 179 sebekjosef@dpp.cz
Petr Tesař Motol 736 213 954 x
Roman Brabec  Strašnice 2961-28 589    603 210 644 brabecR@dpp.cz

Aktuality

4. května 2021 Dne 1. června 2021 se koná konference ve velké zasedací místnosti na Sokolovské.

29. března 2021 Letní rekreaci na chatě Rustonka si členové naší OO budou moci objednat od 26.4.2021

16. března 2021 Příští ZV se bude konat 11. května 2021 ve 14 hodin.

ZOOS DP-ED