Dílenský výbor

Jméno Dílenský výbor Telefonnní kontakt E-mail
Jiří Polák Vokovice 2961-28 153    737 736 825
dvvokovice@seznam.cz
Petr Kottnauer Vrchní stavba 2961-28 153    606 807 273 kottnauerP@dpp.cz
Jaroslav Knytl Montážní celky 2961-29 056    604 314 216 knytlj@dpp.cz
Marek Kratochvíl Opravarenské línky 2961-27 752    604 409 997 kratochvilm@dpp.cz
Roman Ryba Strašnice 2961-28 589    736 621 105 rybaro@dpp.cz
Marek Tůma Řízení 2961-92 150    603 721 141 tumam@dpp.cz
Antonín Altner
Kobylisy 2961-28 221
altnera@dpp.cz
Radek Hlaváček Hloubětín 2961-28 121    736 621 111 hlavacekr@dpp.cz
Miloš Kasalický Pankrác 2961-28 411    736 746 765 kasalickym@dpp.cz
Bc. Jan Kolář, DiS. Montážní celky 2961-95 163    603 463 872 kolarja@dpp.cz
Petr Doležal Vokovice 603 938 264 dvvokovice@seznam.cz dolezalpe@dpp.cz
Tomáš Mařík Trakční vedení 2961-22 508    602 281 077  marikt@dpp.cz
Jan Matoušek Měnírny 2961-22 681    721 759 756 matousek01@dpp.cz
Martin Pospíšil Žižkov 723 017 303 pospisilma@dpp.cz
Milan Ruda Opravarenské línky 2961-27 735    737 816 414 rudam@dpp.cz
Lukáš Kosmata Vrchní stavba

602 644 031    723 286 969

kosmatal@dpp.cz
Karel Plichta
Řízení 731 513 807 plichtak@dpp.cz
Josef Šebek Správa podniku 2961-33 119    604 363 179 sebekjosef@dpp.cz
Petr Tesař Motol 736 213 954 x
Roman Brabec  Strašnice 2961-28 589    603 210 644 brabecR@dpp.cz

Aktuality

7. ledna 2022 Jednání ZV ve vozovně Žižkov od 13 hodin se koná 18.1.2022

7. prosince 2021 Rezervaci zimní rekreace na rok 2022 na chatě Rustonka lze provést i telefonicky: 735 704 479

ZOOS DP-ED