Všeobecné a stornovací podmínky

1. Přihlášení k pobytu:

   - osobně na sekretariátu ZV na adrese: Sokolovská 42/217, Vysočany, Praha 9,

   - telefonicky na čísle: 2961 22307, případně 2961 22306.

2. Ceny a jejich úhrada

Ceny pobytu jsou uvedeny v aktuální nabídce pro konkrétní termín. Za neobsazené lůžko bude zájemci účtován poplatek.

Pro závaznou rezervaci je potřeba zaplatit při osobním jednání ihned zálohu ve výši 1 000 Kč/osoba, při telefonické domluvě je nutné tuto částku uhradit do týdne. Pokud nebude složena záloha v termínu, pokoj může být obsazen náhradníkem.

Zbytek ceny pobytu je nutné splatit před odjezdem tak, aby doklad o zaplacení byl doručen na sekretariát ZOOS DP-ED nejpozději 30 dnů před nástupem na pobyt. V případě nedodržení platebních podmínek propadá rezervace i záloha. Bez úplného zaplacení neobdrží zájemce rekreační poukaz.

Předáním poukazu je uzavřena smlouva na pobyt. Za smluvní závazky dalších přihlášených osob ručí zákazník jako za své vlastní.

3. Storno podmínky

Storno podmínky se účtují za každého účastníka ve výši:

30 a více dnů před odjezdem     20 Kč/osoba

29 – 20 dnů před nástupem       20% z ceny objednaných služeb

19 – 4 dny před nástupem         50% z ceny objednaných služeb

3 dny a méně před nástupem     70% z ceny objednaných služeb

V případě onemocnění nebo úrazu v průběhu pobytu, bude mu vrácena odpovídající částka na základě lékařského potvrzení.

4. Pojištění

Doporučujeme každému účastníkovi uzavřít individuální pojištění pro pobyt a úraz. ZOOS takové pojištění nezajišťuje.

5. Závěreční ustanovení

ZOOS neodpovídá za škody na věcech, které byly vneseny do ubytovacích prostor.

ZOOS neodpovídá za nedostatky, resp. za způsobené škody ze služeb, které si účastníci sjednají sami v místě pobytu, které nebyly předmětem smlouvy.

          

 

 

 

Aktuality

18. února 2024 Jednání ZV se bude konat 12.3.2024

26. října 2023 Zájemci o LDT na chatě Rustonka se mohou hlásit od 18. 9. 2023

14. září 2023 Pobyty na chatě Rustonka - zimní sezona 2024 - lze objednat na telefonním čísle: 22 307/735 704 479

ZOOS DP-ED