LDT RUSTONKA 2021

  i v tomce roce pořádáme ve vlastním rekreačním středisku v Krkonoších

L e t n í   d ě t s k ý   t á b o r

Termín konání:  

30. 6. 2021 – 10. 7. 2021

Místo konání:

horská chata „Rustonka“ ve Velké Úpě

Cena: 4 400 Kč

doplatek s využitím příspěvků pro naše členy činí 1 000 Kč.

Příspěvek dětem členů naší OO: 1 400 Kč.

Příspěvek zaměstnavatele dle KS: možný až ve výši 2 000 Kč (200 Kč/den).

Co cena zahrnuje?

-          Dopravu: autobusem

Odjezd: 30. 6. 2021 ve 14 hodin od stanice metra Českomoravská

Příjezd: 10. 7. 2021 cca 15:30 hodin ke stanici metra Českomoravská

-          Ubytování: 2, 3 nebo 4 lůžkových pokojích, sprchy s teplou vodou, klubovna

-          Stravování: 5 x denně – domácí kuchyně, pitný režim

-          Odborný dozor zkušených vedoucích s dlouholetou praxí, zdravotnický dozor, pojištění, odměny a diplomy, příspěvek na jízdné na lanovou dráhu.

Informace: věk dětí 7 – 16 let (od ukončené 1 třídy až po ukončenou 9 třídu)!

Tábor je zaměřen na horskou turistiku s výlety po Krkonošském národním parku a přilehlém okolí, pro děti je připravena spousta her, soutěží, sportovních turnajů. Po celou dobu pobytu probíhá celotáborová hra.

Přihlášky: nejdříve je nutné si rezervovat místo na telefonním čísle 735 704 479, vyplněnou přihlášku lze doručit po domluvě osobně na sekretariát ZV ZOOS DP-ED, Sokolovská 42/217, Vysočany, Praha 9 nebo poštou (i vnitropodnikovou) nebo mailem: kleprlikova@dpp.cz.

Přihlášky a potřebné dokumenty naleznete na: www.zoosdped.cz/LDTprorodice

Zaplacení pobytu: nejpozději do 15. 5. 2021.

Další informace budou upřesněny v pokynech pro rodiče, případně na telefonním čísle 2961 22 307/ 735 704 479 nebo vedoucí tábora: pan Rašovský na telefonním čísle 608 720 771.

Aktuality

4. května 2021 Dne 1. června 2021 se koná konference ve velké zasedací místnosti na Sokolovské.

29. března 2021 Letní rekreaci na chatě Rustonka si členové naší OO budou moci objednat od 26.4.2021

16. března 2021 Příští ZV se bude konat 11. května 2021 ve 14 hodin.

ZOOS DP-ED