LDT RUSTONKA 2021

  i v tomce roce pořádáme ve vlastním rekreačním středisku v Krkonoších

L e t n í   d ě t s k ý   t á b o r

Termín konání:  

30. 6. 2021 – 10. 7. 2021

Místo konání:

horská chata „Rustonka“ ve Velké Úpě

Cena: 4 400 Kč

doplatek s využitím příspěvků pro naše členy činí 1 000 Kč.

Příspěvek dětem členů naší OO: 1 400 Kč.

Příspěvek zaměstnavatele dle KS: možný až ve výši 2 000 Kč (200 Kč/den).

Co cena zahrnuje?

-          Dopravu: autobusem

Odjezd: 30. 6. 2021 ve 14 hodin od stanice metra Českomoravská

Příjezd: 10. 7. 2021 cca 15:30 hodin ke stanici metra Českomoravská

-          Ubytování: 2, 3 nebo 4 lůžkových pokojích, sprchy s teplou vodou, klubovna

-          Stravování: 5 x denně – domácí kuchyně, pitný režim

-          Odborný dozor zkušených vedoucích s dlouholetou praxí, zdravotnický dozor, pojištění, odměny a diplomy, příspěvek na jízdné na lanovou dráhu.

Informace: věk dětí 7 – 16 let (od ukončené 1 třídy až po ukončenou 9 třídu)!

Tábor je zaměřen na horskou turistiku s výlety po Krkonošském národním parku a přilehlém okolí, pro děti je připravena spousta her, soutěží, sportovních turnajů. Po celou dobu pobytu probíhá celotáborová hra.

Přihlášky: nejdříve je nutné si rezervovat místo na telefonním čísle 735 704 479, vyplněnou přihlášku lze doručit po domluvě osobně na sekretariát ZV ZOOS DP-ED, Sokolovská 42/217, Vysočany, Praha 9 nebo poštou (i vnitropodnikovou) nebo mailem: kleprlikova@dpp.cz.

Přihlášky a potřebné dokumenty naleznete na: www.zoosdped.cz/LDTprorodice

Zaplacení pobytu: nejpozději do 15. 5. 2021.

Další informace budou upřesněny v pokynech pro rodiče, případně na telefonním čísle 2961 22 307/ 735 704 479 nebo vedoucí tábora: pan Rašovský na telefonním čísle 608 720 771.

Aktuality

13. září 2021 Zveme vás na výpravný světový muzikál Čarodějka. Vstupenky pro členy budeme rezervovat od 16.9.2021, více v záložce "Informace, akce, benefity".

8. září 2021 Prodej zimní rekreace na rok 2022 pro členy naší OO bude probíhat v termínu 11.10.-22.10.2021

29. března 2021 Letní rekreace na chatě Rustonka - volné termíny si lze ověřit telefonicky na čísle 735 704 479 nebo 2961 22 307.

16. března 2021 Příští ZV se bude konat 7. září 2021 ve 13 hodin ve vozovně Žižkov

ZOOS DP-ED